Obiective

Reabilitare rutiera1. Menținerea, creșterea și dezvoltarea renumelui dobândit de-a lungul anilor în domeniul geotehnic.

2. Executarea lucrărilor la un nivel ridicat al calității.

3. O comunicare cât mai deschisă și promptă pentru a putea satisface cerințele clienților și al partenerilor.

4. Asigurarea menținerii certificării sistemului de management al calității, specific organizării firmei.

5. Angajarea de personal cu calificare corespunzătoare activităților de executare a lucrărilor geotehnice și continuă instruire a personalului deja existent.

6. Dotarea cu mijloace tehnice moderne de calitate, în vederea creșterii productivității activității de executare a lucrărilor geotehnice.

7. Executarea lucrărilor geotehnice în mod planificat, prin respectarea termenelor de predare a lucrărilor geotehnice și a tuturor celorlalte clauze contractuale.

8. Asigurarea unei triple verificări și avizări a lucrărilor geotehnice, înainte de predare (verificare și avizare atât interna, cât și externă, de către un verificator atestat stabilit de beneficiar).

9. Monitorizarea satisfacției clienților și rezolvarea promptă a solicitărilor, observațiilor și reclamațiilor făcute de aceștia.

10. Colaborarea cu proiectanții și constructorii obiectivelor la proiectarea cărora servesc lucrările geotehnice realizate de GEO-SERV.