Ce este un studiu geotehnic și ce presupune?

Forare geotehnica, reabilitare drumStudiul geotehnic reprezintă prima etapă din procesul de construcție sau de consolidare al unui obiectiv. În acesta sunt cuprinse informații despre consistența și structura solului, nivelul pânzei de apă freatică și recomandări pentru proiectul tehnic.

Probele culese din sol, în urma forajelor, sunt duse la laborator pentru a fi analizate. Pe baza acestor rezultate și a observațiilor din teren, este conceput referatul geotehnic, care alături de fișele de sondaj reprezintă documentația ce este predată clientului.

Un studiu geotehnic necesar pentru construcția unui imobil cu destinație rezidențială presupune:

 • executarea unuia sau mai multe foraje pe terenul pe care va fi amplasată construcția
 • prelevarea probelor de pământ și de apă (dacă este cazul)
 • analiza în laborator a probelor de pământ și apă
 • întocmirea referatului geotehnic și verificarea documentației de către un expert autorizat MLPAT "Af"

Următoarele informații trebuie precizate în cazul în care doriți un studiu geo pentru un imobil:

 • amprenta la sol a construcției
 • suprafața terenului pe care va fi amplasată casa
 • înclinația terenului
 • apropierea terenului de apă (lac, pârâu, râu)
 • pereți comuni cu clădiri existente
 • regimul de înălțime al clădirii (subsol, demisol, parter și număr de etaje)
 • locația geografică exactă unde va fi construită casa

Înainte de a cumpăra un teren este esențial să cereți efectuarea unui studiu geo pentru a putea ști ce puteți construi pe acel teren.

Există și impuneri la nivel legislativ, prin care orice proiect de reabilitare, consolidare, modernizare, recondiționare a unui imobil vechi sau de construcție a unei noi clădiri trebuie să aibă la bază studii geotehnice, altfel nu se acordă autorizația de construcție.

Așadar, dacă aveți nevoie de un studiu geotehnic, puteți să ne contactați cu încredere.

Clic aici pentru a cere un studiu geotehnic.